17 08 2013

MUTANT NEDİR AÇIKLAMASI

Mutant, organizmaların X, Y, Z, Gama ve benzeri hiper ışınımlara maruz kalması sonucunda hücre çekirdeğindeki DNA dizilimlerinde ve sarmallarında bozulmalar sonucunda canlının fizyolojik ve biyolojik özelliklerinde gözle görülür değişmelerin görülmesidir.

Sözlük Anlamları:

1.       Değişmiş gen

2.       Genetik materyalin değişmesi sebebiyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından ana babasından ya da bir önceki öncü hücreden farklı olan, mutasyona uğramış birey ya da hücre.

3.       Yüksek oranda mutasyonlara sahip bir geni içeren yeni nesil canlı.

 

4.       Genetik materyalin değişmesi nedeniyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından ana babadan veya bir önceki öncü hücreden farklı olan, mutasyona uğramış birey veya hücre.

0
0
0
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Yorum Yaz